Makkos Balázs
Császár Péter
üzletkötő, okl. gépészmérnök

Miben segíthet szakértőnk?

Legjobb megoldások keresése, eszközök kiválasztása, technikai és műszaki kérdések, költséghatékony megoldások.
Munktársaink sok éves tapasztalattal rendelkeznek.

Császár Péter

Császár Péter

üzletkötő, okl. gépészmérnök

+36 20 583 9003
Email íráshoz kattintson ide

Adatvédelmi tájékoztató

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló  2011. évi  CXII.  törvény  előírja,  hogy  az Adatkezelőknek megfelelő intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan előzetes tájékoztatást nyújtsanak, azt tömör, átlátható és érthető formában biztosítsák, illetve, hogy elősegítsék az érintettek jogainak a gyakorlását.

Ez a tájékoztató e jogszabályi kötelezettségen alapul. Időbeli hatálya 2018. május

25-től visszavonásig tart

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Agisys Ipari Keverés és Hajtástechnika Kft.

Székhely: 2045 Törökbálint, Tó utca 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-102812

Adószám: 12083916-2-13

E-mail cím: info@agisys.hu

Honlap: www.agisys.hu

(a továbbiakban: Társaság)

ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, ezért ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

A Társaság weboldalának működtetéséhez tárhelyszolgáltatást vesz igénybe.

A Társaság hírlevél-küldés céljából adatfeldolgozót vesz igénybe.

A személyes adatok feldolgozására jogosult személy az X-Page Kft. (1139 Budapest, Országbíró út 42., Cégjegyzékszám: 01 09 872487 , Adószám: 13774800-2-41, a továbbiakban: Adatfeldolgozó), mint Adatfeldolgozó.

A Társaság az igénybe vett adatfeldolgozókkal írásos megállapodással rendelkezik, mely megfelelő technikai és jogi garanciákat biztosít az átadott adatok feldolgozásának vonatkozásában.

SZERZŐDÉSHEZ, MEGRENDELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, üzleti kapcsolattartás céljából kezeli saját ügyviteli számítógépes rendszerében a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személyek személyes adatait.

(1)  A kezelt személyes adatok köre:

•   név,

•   telefonszám,

•   e-mail cím

(2)      A személyes adatok címzettjei a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

(3)      A  személyes  adatok  kezelésének  időtartama:  a  szerződés  megszűnését követő 5 év, kivéve ha jogszabály ettől eltérő módon rendelkezik.

(4)      Az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul.  Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

(5)      A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, üzleti kapcsolattartás céljából kezeli saját ügyviteli számítógépes rendszerében a vele vevőként, szállítóként szerződött jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatait.

(6)      A kezelt személyes adatok köre:

•   a természetes személy neve,

•   telefonszáma,

•   e-mail címe

(7)      A személyes adatok címzettjei a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

(8)      A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, kivéve, ha jogszabály ettől eltérő módon rendelkezik, vagy a Társaság jogos érdeke megkívánja.

(9)      A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

(10) A szerződő partnerek adatainak kezelésére alkalmazott A-Z ERP elnevezésű szoftvert az A-Z Szoftver Kft. (2084 Pilisszentiván, Borbála utca 26. , Magyarország) Adószám: 25817786-2-13) biztosítja a társaság számára.

Az A-Z Szoftver Kft. a szoftver frissítése, javítása illetve lekérdezések programozása esetén hozzáfér a Társaság által, a Társaság szerverein kezelt adatokhoz. Az A-Z Szoftver Kft. részére a Társaság adatot nem továbbít, az A-Z Szoftver Kft. semmilyen formában nem dolgozza fel, kezeli vagy rögzíti a Társaság által kezelt adatokat.

               

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően a Társaság is használ sütiket  (cookie) a weboldalán. A cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét.  A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait.

A Társaság honlapján alkalmazott sütik technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

A honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: //www.google.hu/policies/privacy/ads/

A Társaság honlapján megadott személyes adatok kezelése

A honlapon történő hírlevél-feliratkozással, kapcsolatfelvétellel, ajánlatkéréssel a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes adatait kezelje. Személyes adatait a Felhasználó önkéntesen, jelen Adatkezelési Tájékoztató ismeretében bocsájtja a Társaság rendelkezésére.

A hírlevél feliratkozás, ajánlatkérés, kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során az alábbi adatok megadása feltétel:

  • név
  • cégnév
  • irányítószám
  • város
  • megye
  • telefonszám
  • e-mail cím

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatok tárolásának az ideje a cél teljesüléséig vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig) tart, kivéve, ha jogszabály a további őrzésüket írja elő.

A személyes adatok címzettjei a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

KÖZÖSSÉGI IRÁNYELVEK, ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG FACEBOOK OLDALÁN

(1)   A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából

Facebook oldalt tart fenn.

(2)      A Társaság  Facebook  oldalán  a  látogatók  által  közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

(3) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

A TÁRSASÁGGAL EGYÉB ÚTON KÖZÖLT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Egyéb kapcsolat felvétel alkalmával bármely személy a Társaságnak bármely saját személyes adatát megadhatja.

Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétel céljának teljesítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Felhívjuk a részünkre adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatok tárolásának az ideje a cél teljesüléséig vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig) tart, kivéve, ha jogszabály a további őrzésüket írja elő.

A személyes adatok címzettjei a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1)  A Társaság jogi  kötelezettség  teljesítése  jogcímén, törvényben  előírt  adó  és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából  kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott  adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII.  tv.  169.§,  és  202.§-a  alapján  különösen:  adószám,  név,  cím,  adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:   név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló

1995.   évi   CXVII.   törvény   alapján:   vállalkozói   igazolvány   száma,   őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

(1) 2018. május 25-től kezdődően a Társaság hírlevél szolgáltatására regisztráló természetes személyeknek a regisztrációt megelőzően lehetőségük van a Társaság adatkezelési tájékoztatójának a megismerésére. A regisztrációval hozzájárulásukat adják a személyes adataik kezeléséhez.

A hírlevélről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden a hírlevél szolgáltatáshoz megadott adatát töröljük, kivéve azokat, melyeket más jogcímen a Társaság jogosult továbbra is kezelni.

(2) A kezelhető személyes adatok köre:

•   a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév),

•   e-mail címe.

(3) A személyes adatok kezelésének célja: Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

AZ ADATKEZELÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓI

(1)      A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

•     az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

•     hitelessége és hitelesítése biztosított (hitelesség);

•     változatlansága igazolható (adatintegritás);

•     a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (bizalmasság) legyen.

(2)    A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

(3)    A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

(4)      A Társaság az adatkezelés során

•   megőrzi

o a  titkosságot:  megvédi  az  információt,  hogy  csak  az  férhessen hozzá, aki erre jogosult;

o a   sértetlenséget:   megvédi   az   információnak   és   a   feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

•    biztosítja  a  rendelkezésre  állást:  gondoskodik  arról,  hogy  amikor  a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

(5)      Az adatok tárolása, kezelése un. adatbázis-szerver segítségével történik.

A   felhasználó   fiókhoz   tartozó   jelszavakat   az   arra   jogosultsággal   rendelkező munkatárs osztja ki, aki a munkaszerződésében szabályozott bizalmassággal kezeli azokat.

(6)      Az adatokat tároló szerver és a szerver-kliens közötti kommunikációs csatorna is több szinten védve van az illetéktelen behatolás ellen. Továbbá a szervert erős tűzfal és a kártékony vírusok ellen telepített szoftverek védik.

(7)      Az  adatokról  napi  rendszerességgel  biztonsági  mentés  készül,  melyet  a

Társaság tárhelyszolgáltatója tárol.

(8)      Minden számítógép, email fiók, szerver partíció és a vállalatirányítási rendszer moduljai jelszóval illetve tűzfallal védettek. Adatkezelő az informatikai szolgáltató: Premium Support Kft. (8097 Nadap, Vörösmarty utca 11. Adószám: 26273457207 Cégjegyzékszám: 07-09-028779)

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott, kapcsolódó információkhoz hozzájusson.

(Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

(Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.

(Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

(Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e

célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

(Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

Korlátozások

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén.

(Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

(Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(Rendelet 79. cikk)

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, INTÉZKEDÉSEK

Az érintettek kérelmüket előterjeszthetik

•   írásos formában a Társaság címére – 2045, Törökbálint, tó utca 2.

•   elektronikus úton az info@agisys.hu e-mail címünkre megküldve.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja, az erről szóló tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a jogalkotó által kinevezett hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

Területi képviselőink segítenek megtalálni Önnek a legjobb választást
Lépjen kapcsolatba Velünk
Megközelítés , elérhetőség 2045 Törökbálint Tó u. 2. | Központi telefonszám: +36 23 501 150
Email: info@agisys.hu | Fax: +36 23 501 159
További elérhetőségeink
Olvassa el kapcsolódó szakmai cikkeinket

Testreszabott ipari folyadékkeverő megoldások

Testreszabott ipari folyadékkeverő megoldások

A hatékony keverés kulcsa a megfelelő technológia kiválasztása és a berendezés precíz kialakítása. Szeretne hatékonyabb és megbízhatóbb ipari folyadékkeverőt? Az Agisys Kft. a legmodernebb technológiával és szakértelemmel kínál személyre szabott keverőberendezéseket, hogy az Ön vállalkozása még magasabb hatásfokkal működhessen.

Nagy nyomaték kedvező áron: Fedezze fel a 300-as bolygókerekes hajtóművet!

Nagy nyomaték kedvező áron: Fedezze fel a 300-as bolygókerekes hajtóművet!

Nagy nyomaték, kis fordulatszám, kedvező ár: Ismerje meg a 300-as bolygókerekes hajtóművet, amellyel forradalmasíthatja az ipari folyamatokat! Ha Önnek is fontos a hatékonyság és a megbízhatóság, akkor ne keressen tovább!

Összes cikk megtekintése
Hajtós csapat

Küldetésünk keverő berendezések, hajtástechnikai rendszerek és ezek elemeinek tervezése, gyártása, összeszerelése, értékesítése és javítása.
Legyen Ügyfelünk Ön is! 

Szécsényi 2020